Privacybeleid Capsport

Capsport hecht veel waarde aan de privacy van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid staat beschreven hoe je Persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en aan anderen worden verstrekt wanneer je gebruikt maakt van onze diensten of een bezoek brengt aan capsport.nl (de "Site") of er iets koopt. 

Welke persoonsgegevens we verzamelen 

Capsport biedt diverse diensten aan, die u op verschillende manieren kunt gebruiken. Al naargelang u online, telefonisch, persoonlijk of op een andere manier met ons in contact treedt en van welke diensten u gebruik wilt maken, zijn daarvoor gegevens uit verschillende bronnen nodig. Veel van de door ons verwerkte gegevens geeft u zelf aan ons door wanneer u gebruik van onze diensten maakt of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld omdat u zich registreert en daarvoor uw naam of e-mailadres of huisadres invult. Wij ontvangen echter ook technische apparaat- en toegangsgegevens die bij uw interactie met onze diensten door ons verzameld worden.

Wanneer je een bezoek brengt aan de Site, verzamelen we automatisch bepaalde gegevens over je apparaat, waaronder gegevens over je webbrowser, IP-adres, tijdzone en bepaalde cookies die op je apparaat zijn geïnstalleerd. Terwijl je de Site doorbladert, verzamelen we bovendien gegevens over de individuele webpagina's of producten die je bekijkt, de websites of zoektermen die je op de Site hebben gebracht, en informatie over je interactie met de Site. Deze automatisch verzamelde gegevens noemen we "Apparaatgegevens". Andere gegevens verzamelen wij door onze eigen analyses van de gegevens (bijv. in het kader van marktonderzoeken en beoordelingen van klanten). Eventueel ontvangen wij ook van derden gegevens over u, bijvoorbeeld van bureaus voor kredietregistratie en betaaldienstaanbieders. 

Wanneer we het in dit Privacybeleid hebben over "Persoonsgegevens", bedoelen we daarmee zowel Apparaatgegevens als Bestelgegevens. 

Hoe we je persoonsgegevens gebruiken 

We gebruiken de Bestelgegevens die we verzamelen in het algemeen om bestellingen af te handelen die via de Site zijn geplaatst, onder meer voor het verwerken van je betaalgegevens, het klaarmaken voor verzending, en het verstrekken van facturen en/of bestellingsbevestigingen.  We gebruiken deze Bestelgegevens bovendien om:

  • met je te communiceren;
  • bestellingen te controleren op potentiële risico's of fraude;
  • je informatie en advertenties over onze producten of diensten te sturen, volgens de door jou aangegeven voorkeuren. 

We gebruiken de verzamelde Apparaatgegevens, met name je IP-adres, voor controle op potentiële risico's en fraude, en meer in het algemeen om onze Site te verbeteren en te optimaliseren, bijvoorbeeld door analyses te genereren over hoe onze klanten op de Site navigeren en om het succes van onze marketing- en advertentiecampagnes te beoordelen. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of voogd indien zij hun gegevens achter laten op onze website. Echter kunnen wij niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Daarom raden wij ouders en voogd aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Aan wie we je persoonsgegevens verstrekken 

We verstrekken je Persoonsgegevens aan derden die ons helpen je Persoonsgegevens te gebruiken zoals hierboven wordt beschreven. We gebruiken bijvoorbeeld Shopify om onze onlinewinkel te beheren. Op de pagina https://www.shopify.nl/juridisch/privacy lees je hoe Shopify omgaat met je Persoonsgegevens. Daarnaast gebruiken we Google Analytics om te begrijpen hoe onze klanten de Site gebruiken. Op de pagina https://policies.google.com/privacy?hl=nl vind je meer informatie over hoe Google je Persoonsgegevens gebruikt. Je kunt je ook afmelden voor het gebruik van Google Analytics op de pagina https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

We kunnen je Persoonsgegevens ook verstrekken om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om gevolg te geven aan een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtsgeldig informatieverzoek dat we ontvangen, of om onze rechten op andere manieren te beschermen. 

Gedragsgericht adverteren 

Zoals hierboven beschreven, gebruiken we je Persoonsgegevens om je gerichte advertenties of marketingberichten te sturen die kunnen aansluiten op je belangstelling. Voor meer informatie over hoe gerichte advertenties werken, kun je terecht op de informatiepagina van het Network Advertising Initiative ("NAI") op http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work. 

Zo kan je je desgewenst afmelden voor gerichte advertenties: 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
GOOGLE: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
BING: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/

Je kunt je ook afmelden voor bepaalde van deze diensten via de opt-outpagina's van de Digital Advertising Alliance: http://optout.aboutads.info/.

Do not track

Een "Do Not Track"-signaal van je browser leidt er niet toe dat we anders omgaan met het verzamelen en gebruiken van gegevens. 

Je rechten 

Als je in Europa woont, heb je recht op inzage in de Persoonsgegevens waarover we beschikken en kun je vragen dat je Persoonsgegevens worden gerectificeerd, bijgewerkt of gewist. Als je van deze rechten gebruik wilt maken, kun je contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

Als je in de EU woont, merken we bovendien op dat we je persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van overeenkomsten die we met je hebben, bijvoorbeeld als je iets bestelt via de website, of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen die hierboven zijn opgesomd. Houd er rekening mee dat je Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten Europa, waaronder naar Canada en de Verenigde Staten. 

Bewaartermijnen 

Wanneer je een bestelling plaatst via de Site, bewaren we je Bestelgegevens tot je ons vraagt deze gegevens te verwijderen. 

Wijzigingen 

Dit Privacybeleid kan af en toe worden bijgewerkt, bijvoorbeeld omdat we anders gaan werken met gegevens of om andere operationele redenen of omdat dit door wet- of regelgeving wordt vereist. 

Contact 

Als je meer wilt weten over hoe we met privacy omgaan of als je vragen hebt of een klacht wilt indienen, kun je een e-mailbericht sturen naar service@capsportkleding.nl of een brief sturen naar onderstaand adres:

Capsport
Toernooiveld 100
6525 EC  Nijmegen

Populair